Evolutia sistemelor criptografice si rolul lor in asigurarea protectiei resurselor informationale - Securitatea Informatica

Evolutia sistemelor criptografice si rolul lor in asigurarea protectiei resurselor informationale

Pentru societatea contemporană informaţia a devenit o materie primă, fiind prezentă peste tot şi astfel evoluând în resurs strategic.

În prezent, se folosesc informaţii referitoare la construirea calculatoarelor, la elaborarea programelor în sensul degrevării de activităţi prea dificile, care necesită un timp mai mult de muncă sau care au un caracter repetitiv.

Dar a apărut o problemă ce ţine de împiedicarea acceselor neautorizate la informaţii, confidenţialitatea comunicării fiind o cerinţă a tuturor timpurilor. Deci, a fost necesară inventarea unui mod de protecţie a datelor cît mai sigur, ceea ce şi s-a făcut datorită criptografiei sau aşa-numitei ştiinţei codificării informaţiei.

Cunoştinţele actuale referitoare la începuturile criptografiei sunt furnizate de diferite lucrări despre ştiinţele, religiile, războaiele de pe vremea unor civilizaţii de mult apuse. Invenţia şi aplicarea criptografiei au avut loc în mod independent în mai multe părţi ale lumii, la mai multe popoare. Dezvoltarea şi continua perfecţionare a criptografiei se datorează, în primul rând, războaielor şi activităţilor diplomatice.

Se cunosc aşa varietăţi de bază ale evoluţiei criptografiei, cum sunt: criptografia antică, criptografia clasică şi criptografia modernă, fiecare din ele dispunând de specificul său, de anumite priorităţi şi neajunsuri caracteristice pentru epoca invenţiei, elaborării şi funcţionării lor.

Dezvoltarea sistemelor criptografice cunoaşte o cotitură semnificativă în epoca modernă, datorită următoarelor patru factori:

  1. Utilizarea calculatorului electronic a permis potenţarea gamei de instrumente folosite efectiv în execuţia algoritmilor de cifrare, folosirea unor chei de dimensiuni mai mari (sporindu-se rezistenţa la atacurile criptoanalitice) datorită puterii de calcul mereu sporite. Criptografia clasică asigură secretul mesajelor în principal prin nedivulgarea algoritmilor (metodei) de criptare şi complicarea lui, combinând substituţii şi transpoziţii. Criptografia modernă asigură secretul mesajelor prin folosirea unor chei de cifrare de dimensiuni mari frecvent schimbate, chiar dacă se cunoaşte algoritmul de cifrare. Pe această idee se bazează standardul american de cifrare a datelor DES (Data Encryption Standard), adoptat în 1977 şi bazat pe criptografia simetrică;
  2. Dezvoltarea reţelelor de calculatoare şi a Internetului au impus dorinţa utilizatorilor (persoane, organizaţii economice şi comerciale) de a păstra secretul şi siguranţa poştei electronice, a transferului electronic de fonduri, a comunicaţiilor şi altor aplicaţii, ceea ce a dus la perfecţionarea metodelor şi algoritmilor de criptare;
  3. Criptografia asimetrică (cu chei publice);
  4. Criptografia cu chei în custodie (Key escrow Systems).

În continuare sunt elucidate sistemele criptografice simetrice, asimetrice (cu chei publice) în domeniul sistemelor electronice de plăţi JAVA. Este efectuată analiza acestor sisteme şi sunt formulate concluziile respective.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook


Nici un comentariu inca... Fii primul care lasa un comentariu!

Lasa un raspuns

This site is protected by Comment SPAM Wiper. This site is protected by WP-CopyRightPro